MG juridik

• BARN
Om den som ska invandra har barn som följer med, eller om ni har gemensamt barn fött i utlandet, måste barnet också folkbokföras när det kommer till Sverige - för att ni ska kunna anmäla det till skola eller förskola och för att ni ska kunna få ta del av de förmåner som finns i föräldraförsäkring och andra socialförsäkringar.

När barn kommer till Sverige upphör också hemlandets regler om vårdnad att gälla, enligt hittillsvarande svensk praxis. Istället tillämpas svensk lag. Och i svensk lag har mamman ensam vårdnad om hon aldrig varit gift med barnens far.

När det gäller barn som kommer hit med en ensam pappa är det alltså extra viktigt att redan innan barnen kommer se till att det finns en godkänd dom som visar att pappan har vårdnaden ensam eller gemensamt, eller ett juridiskt giltigt dokument som visar att föräldrarna varit gifta samt att mamman har godkänt att barnen reser till Sverige för att bosätta sig där med pappan. Annars riskerar pappan att inte kunna registreras som vårdnadshavare i Sverige. Detta gäller särskilt personer som kommer från något av de länder i världen där äktenskap inte alltid registreras officiellt, vilket kan medföra att det saknas papper på att föräldrarna i fråga varit eller är gifta med varandra. Om barnen saknar vårdnadshavare kommer socialnämnden i den lokala kommunen att få en signal om detta och måste då träda in och utreda vem som ska vara vårdnadshavare och i förekommande fall även utreda vem som är biologisk förälder.

OBS! Också att utländska domstolsbeslut om vårdnad inte alltid gäller i Sverige. Endast domar från länder som ratificerat (godkänt) den så kallade Haag-konventionen godkänns automatiskt. Andra vårdnadsbeslut kan man behöva begära att få fastställda i en svensk domstol. Detta är extra viktigt då det gäller barn vars mor är kvar i hemlandet. Att göra detta efter att barnen kommit till Sverige tar mycket kraft, tid och energi och om man kan ordna juridiskt giltiga papper redan från början underlättar det invandringen betydligt.

Barnbidrag börjar betalas ut automatiskt när barnet folkbokförts. Men handläggningen kan ta tid, räkna med en fördröjning på minst två månader från det att ni anmält barnet hos folkbokföringen. De övriga förmåner som gäller barn måste man anmäla hos Försäkringskassan att man vill ta del av. Förutom barnbidrag eller föräldrapenning kan en part i ett äktenskap kanske också vara berättigad till underhållsstöd om ett barn inte är gemensamt och den andra föräldern inte kan betala underhåll. En barnfamilj kan också vara berättigad till bostadsbidrag. Om ni har flera barn än två i hushållet kan ni också ansöka om flerbarnstillägg.

Man kan lämna in en begäran om föräldrapenning, bostadsbidrag eller underhållsstöd även om barnet ännu inte har fått sina fyra sista siffror. Om ni vill göra en anmälan om föräldrapenning eller underhållsstöd, eller ansöka om bostadsbidrag eller flerbarnstillägg så ta med beviset om att barnet är folkbokfört och personbevis samt andra handlingar till Försäkringskassan och lämna in dessa vid ett personligt besök, eller skicka alltihop med post. Kom ihåg att innan barnet har fått sina fyra sista siffror måste ni kanske skriva ett brev till försäkringskassan och förklara att de bidrag ni söker avser de barn som ännu inte fått sina sista siffror.
Läs mer om föräldraförsäkringarna på Försäkringskassans webbsidor.